• 1

معماری داخلی

معماری داخلی آفرینش فضاست، فضایی که در عین زیبا و خاطره انگیز بودن عملگرا و کارآمد نیز باشد. در واقع طراح با تنیدن اصول فنی و تخصصی معماری‌داخلی با حس زیبایی‌شناسی، فضایی را طراحی می‌کند که بیانگر هویت، نیاز، درک و خواسته‌های مخاطبش است. معماری‌داخلی حلقه اتصال میان معماری و طراحی‌داخلی است. این علم از طرفی همانند معماری با ساختمان و اجزا و عناصر سازنده ساختمان سر‌و‌کار دارد و از طرفی مانند طراحی‌داخلی بر فضاهای داخلی تأکید دارد. اگر بگوییم معماری با مسائلی با مقیاس بزرگ شهری در تماس است تخصص معماری داخلی در مقیاس انسانی و ارتباط با فضاهای عمومی و شخصی است و ماحصل آن ارتباط انسان با جهان پیرامون است.

بیشتر بخوانید
 

معماری و طراحی نما

در سال‌های اخیر پس از مطرح شدن دوباره اهمیت فضاهای عمومی و ارزش زندگی شهری، نما اهمیت دوباره‌ای یافته است. نما در عمل درون ساختمان را از بیرون و فضای خصوصی را از فضای عمومی جدا می‌کند. نما حاکی از موقعیت فرهنگی سازندگان ساختمان است و نشانگر میزان نظم طرح ساختمان، امکانات و ذوق تزیین و خانه آرایی طراح و مالک است. یک نما به مثابه معرفی وضعیت ساکنان ساختمان در بین عموم است. نما در واقع صورت ساختمان و بهترین بیان حالتی است که فرد طراح یا مالک از خود در برابر بیرون دارد. نماهای داخل ساختمان بیشتر جنبه خصوصی دارند، لیکن نماهایی که به سمت کوچه و بافت شهر باز می‌شوند، جنبه عمومی‌تر دارند. بنابراین وجوه پشت و جلوی ساختمان از یک طرف دارای نمود اجتماعی و از طرف دیگر نمود مشخص ساکنان خود است بنابراین نمای هر ساختمان باید هم با فضای عمومی همبستگی داشته باشد و هم بتواند حجم داخلی ساختمان را بیان نماید..

بیشتر بخوانید
 

بازسازی

امروزه همگان بیش از پیش به محیط پیرامون خود اهمیت می‌دهند و نسبت به زیباسازی اطراف خود تلاش می‌کنند. بازسازی یکی از مهم‌ترین بخش‌های مورد درخواست افرادی است که از فضای موجود خسته شده‌اند و یا در زمانی که می‌خواهند به جای جدیدی نقل‌مکان کنند، به آن احتیاج پیدا می‌کنند و این درخواست باعث می‌شود که این افراد به دنبال یک مشاوره کارشناسی برای آماده‌سازی فضای خود بگردند. با بازسازی می‌توانیم محیط زندگی خود را به صورتی تغییر دهیم که لذت بیشتری را در آن احساس کنیم و خستگی روزمره را در آن مکان از بدن خود بیرون کنیم و از لحاظ روانی زندگی شاد و راحت‌تری داشته باشیم.

بیشتر بخوانید
 

غرفه های نمایشگاهی

حضور پر رنگ در نمایشگاه‌ها یکی از مهم‌ترین اهداف اکثر شرکت‌ها می‌باشد تا با تبدیل غرفه خود به یک مکان خاص بهترین شرایط را برای معرفی محصولات و خدمات خود ایجاد و ضمن نمایش قدرت با تأثیر بر ضمیر ناخود‌آگاه مخاطبان بتوانند سهم بیشتری از بازارهای داخلی و خارجی را کسب نمایند دستیابی به این مهم تنها با رعایت کامل اصول بازاریابی، برنامه ریزی حرفه ای و اجرای تخصصی میسر می‌باشد.

بیشتر بخوانید