• 1

بازسازی

 

امروزه همگان بیش از پیش به محیط پیرامون خود اهمیت می‌دهند و نسبت به زیباسازی اطراف خود تلاش می‌کنند. بازسازی یکی از مهم‌ترین بخش‌های مورد درخواست افرادی است که از فضای موجود خسته شده‌اند و یا در زمانی که می‌خواهند به جای جدیدی نقل‌مکان کنند، به آن احتیاج پیدا می‌کنند و این درخواست باعث می‌شود که این افراد به دنبال یک مشاوره کارشناسی برای آماده‌سازی فضای خود بگردند. با بازسازی می‌توانیم محیط زندگی خود را به صورتی تغییر دهیم که لذت بیشتری را در آن احساس کنیم و خستگی روزمره را در آن مکان از بدن خود بیرون کنیم و از لحاظ روانی زندگی شاد و راحت‌تری داشته باشیم.

در بازسازی مهمترین  هدف پس از زیباسازی، داشتن نقشه خوبی است که در آن هیچ فضای پرتی وجود نداشته باشد و بتوانیم از تمام فضاهای آن به خوبی استفاده کرد. عملیات تخریب و بازسازی از جمله مواردی می‌باشد که به نیروی متخصص و مجرب نیازمند می‌باشد؛ چرا‌که محاسبه نیروهای وارده بر سازه و ساختمان و یافتن مکان ستون‌ها و المان‌های باربر ساختمان نیاز به تخصص و تجربه بالا دارد. سپردن این گونه عملیات‌ها به بناها و کارگران ساختمانی در اکثر موارد به دوباره‌کاری ختم و یا نتیجه حاصل شده با تصورات فرد متفاوت و باعث دلسردی کارفرما نسبت به پروژه می شود. از این رو شرکت مهندسین مشاور آراستان از اولین اقدامات طراحی و محاسبه تا پایان که عملیات دکوراسیون و چیدمان می‌باشد از نیروهای متخصص و مجرب استفاده می‌نماید.