• 1

غرفه

 

حضور پر رنگ در نمایشگاه‌ها یکی از مهم‌ترین اهداف اکثر شرکت‌ها می‌باشد تا با تبدیل غرفه خود به یک مکان خاص بهترین شرایط را برای معرفی محصولات و خدمات خود ایجاد و ضمن نمایش قدرت با تأثیر بر ضمیر ناخود‌آگاه مخاطبان بتوانند سهم بیشتری از بازارهای داخلی و خارجی را کسب نمایند دستیابی به این مهم تنها با رعایت کامل اصول بازاریابی، برنامه ریزی حرفه ای و اجرای تخصصی میسر می‌باشد.

در هر نمایشگاه غرفه‌های شركت‌‌كنندگان، در همسایگی یكدیگر قرار دارد و تنها وجه تمایز آنها، طرح خاص هر یك از آنها است. مهندسان و طراحان شرکت مهندسین مشاور آراستان همه مراحل اجرایی، از طراحی تا ساخت غرفه‌های نمایشگاهی را به عهده می‌گیرند و غرفه شما را سرآمد دیگر غرفه‌ها می‌سازند.